Teka-Teki Segitiga

Teka-Teki Segitiga

Penulis Heni Rahayu
Jumlah Halaman 40 Halaman
ISBN 978-602-7843-88-2
Harga Rp. 27,000
Pendidikan karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan "mesin" yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Ada 18 unsur pendidikan karakter yang dicanangkan bangsa ini. Salah satunya adalah sikap demokratis. Sikap demokratis adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Kisah berjudul Teka-Teki Segitiga ini mengisahkan seorang pengamen yang kerap bersikap demokratis kepada teman-temannya. Selain itu, Iman, tokoh utama kisah ini juga kerap menampilkan sikap yang penuh kasih sayang. Kedua unsur karakter yang diangkat dalam kisah ini dapat menjadi contoh khalayak, khususnya para pelajar.